Search
Филтрирай по...
онлайн консултация с лекар обща медицина, гинеколог, педиатър и диетолог

Д-р Аелита Петрова

Обща медицина и Медицинска биохимия Рейки мастер – консултиращ лекар в Български Рейки център

Борис Гинчев

Магистър-фармацевт
Има интереси в областта на фармакологията, фармакогнозията, хранителната химия, токсикологията и взаимодействията между храни, лекарства, природни продукти и ксенобиотици.

Съветите и мненията, публикувани в този сайт, се основават на писмената информация, предоставена от потребителите. Поради тази причина, е възможно отговорите понякога да са непълни или неточни и трябва да се приемат ориентировъчно, като не се пренебрегва мнението на клинициста, който Ви познава лично, преглеждал Ви е и Ви лекува.

Мненията, споделени от консултантите на Ревита, не заместват преглед, диагностициране и предписване на лечение от лекар.

P.S. Моля, ако имате диагностицирано заболяване, да го упоменете в запитването си, за да получите по-пълен и точен отговор!

Ask a Question

Use the form below to ask a question

Fill in your email address

Search the FAQs

Use the form below to search the FAQs

in

Потърси продукт

Scroll to Top