Фосфатидилсерин

Когнитивният спад – неизбежен или предотвратим?

    Свързаният с възрастта когнитивен спад може да има различна степен на тежест при различните хора. Това е най-стряскащият аспект на остаряването.   Причините за различията в когнитивните нарушения при отделните индивиди в трета възраст не са напълно изяснени. Остаряването е процес на промяна по много начини – биологично и физиологично, някои от тези …

Когнитивният спад – неизбежен или предотвратим? Read More »