Search
Филтрирай по...

Тестер за алкохол в дъха

Тестер за алкохол в дъхаТестер за алхокол в дъха за многократна употреба /с фенерче/:

 • червен светодиод
 • жълт светодиод
 • зелен светодиод
 • бутон за включване
 • ключ за фенерче
 • отвор за инхалиране / датчик за алкохол
 • фенерче с оранжев светодиод
 • отделение за батерии
 • метална верижка с ринг за ключове

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Светодиодни степени на алкохолен тест.
2. Бързо действие и моментален резултат.
3. Фенерче с оранжев светодиод.
4. Метална верижка с ринг за ключове.
5. 2 алкални батерии тип “AAA”.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1. Плъзнете надолу капака на отделението за батерии на гърба на изделието.
2. Поставете 2 алкални батерии тип “AAA”, като внимавате за поляритета, както е показано на схемата.
3. Затворете капака на отделението за батерии.

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ТЕСТЕРА ЗА АЛКОХОЛ В ДЪХА
ПОДГРЯВАНЕ

1. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да активирате изделието. Тестерът влиза в режим ПОДГРЯВАНЕ.

2. Следващите два режима показват подготовката на изделието за тестови режим

 • Светва зелен светодиод за кратко време.
 • Жълтият и червеният светодиоди ще светнат, след това ще изгаснат и ще остане да свети  само зеленият светодиод. Тестерът е в готовност за работа.

3. МОЛЯ ДРЪЖТЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НАТИСНАТ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ТЕСТА!

ВНИМАНИЕ:

 • Времето за подгряване е между 5 и 15 секунди и то зависи от състоянието на сензора    и заобикалящата среда.
 • Винаги има количество газ и замърсяване по повърхността на сензора, когато за първи път изкарвате тестера от опаковката му или след  дълъг период без да е употребяван. В тези случаи е необходимо повече време за почистване и подгряване на сензора и е необходимо няколко пъти да рестартирате изделието.

Отчитане на резултат:

1. След приключване на ПОДГРЯВАНЕТО /червеният и жълтият светодиоди  изгасват/, поемете дъх за 2-3 секунди, приближете тестера  на 3-5 см от устата, така че да продължавате да виждате светодиодите и нормално, без влагате сила, издишвайте към отвора  за инхалиране в продължение на 3-5 секунди.
2. Отчетете резултатите от теста:

 • Само зеления светодиод продължава да свети- БЕЗОПАСНО, концентрацията на алкохол е на нива: под 0.02% ВАС* (0.10 mg/l BrAC**);
 • Само жълтият светодиод светва – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, концентрацията на алкохол е на нива: от 0.02% до 0.05% BAC* (0.10 mg/l до0.25 mg/l BrAC**);
 • червеният и жълтият светодиоди  светат заедно – ОПАСТНОСТ, концентрацията на алкохол е на нива: над 0.05% BAC* (0.25 mg/l BrAC**)

3. Освободете бутона за включване след приключване на теста.
4. За по-достоверен резултат може да повторите теста 2-3 пъти.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕНЕРЧЕТО
Поставете ключа на фенерчето на позиция “ON”, за да включите светлината  и “OFF”,  за да изключите.
За да се избегнат неточни резултати не правете тест за алкохол, докато  фенерчето е включено.

СМЯНА НА БАТЕРИИ
Когато светлината от светодиодите или от фенерчето започне да отслабва, моля подменете батериите с нови.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Сензор: съвременен полупроводников оксиден алкохолен сензор
Диапазон: 0.00%-0.19% BAC* (0.00-0.50 mg/l BrAC**)
Точност: 0.01% BAC* (0.05 mg/l BrAC**)
Захранване: 2 х 1.5V “AAA” алкални батерии
Оперативна време: подгряване < 20сек, резултат < 5 сек
Размери: 73х39х30 мм
Производител: ZCGH TECHNOLOGY Co., LIMITED, Shenzhen, China

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Препоръчително е тестът за алкохол да бъде правен поне 20 минути след употребата на алкохол. Това е ориентировъчното време алкохолът да се абсорбира в кръвта от храносмилателния тракт и остатъчния алкохол в устната кухина да се резсее.
 • За прецизен резултат, не повтаряйте теста преди по-малко от 3 минути от предходния.
 • За предпочитане е да не се храните и пушите 20 минути преди теста.
 • Не използайте химикали за директно почистване на тестера.
 • Не впръствайте течности в отвора за инхалиране.
 • Не използвайте в близост до летливи субстанции, като боя, дезифектанти, дезинсектанти и др.
 • Не оставяйте тестера в замърсена въздушна среда.
 • Промяна и поправка на електронните компоненти ще доведе до грешка в отчитането.
 • Изделието е създадено да бъде използвано като помощно средство, което да допринесе  за благоразумно шофиране. Не би следвало от резултата  да се очаква потвърждение за работа с машини, съоръжения  или  за шофиране.
 • Изделието не дава официален резултат  за концентрацията на алкохол в кръвта или за наличието на други упойващи вещества, контролирани от правителството, медицински или дуги агенции.
 • Резултатът от теста за наличието на алкохол има информативен характер. Производителят не поема  никакви свързани със законите на страната ангажименти.
 • Всеки индивидуален органиъм реагира различно на алкохол. Даден индивид може да изпадне в невъзможност за шофиране при точка на насищане с алкохол в кръвта по-ниска от официално разрешената.

ВАС*     = Blood Alcohol Content/ Съдържание на алкохол в кръвта
BrAC** = Breath Alcohol Content/ Съдържание на алкохол в дъха

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top