Официални правила за провеждане на онлайн игра:
1. Период на играта: От 17.12.20 г. до 24.12.20 г. включително.
2. Организатор: Ревита ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Източен 48.

3. Правила за участие:
Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В играта могат да участват само пълнолетни лица. В спечелването на наградата нямат право да участват служители на Ревита ООД и на свързани компании.

4. Механизъм на играта:
Всеки, който иска да участва в играта, трябва да качи снимка на любимият си продукт и да отбележи близък свой човек, който да получи подаръка.

5. Награда:
Изтеглените на случаен принцип победители ще спечелят по една опаковка от любимият си продукт за близък свой приятел, т.е. по 1 награда на избран човек.

6. Определяне на печелившия и получаване на наградата:
В коледната сутрин ще бъдат избрани 10 печеливши. Печелившите участници ще бъдат обявени по следния начин: Ревита ООД чрез фейсбук страницата си Revita.bg ще отговори с коментар на техния коментар със снимката на техния любим продукт, предлаган от Revita.bg.

Победителите се съгласяват доброволно да предоставят лични данни за местоживеене, за да бъдат изпратени наградите им. Победителите имат право да получат наградата си само лично. Наградата се получава с доставка, за сметка на Revita.bg или лично в офиса на фирмата.

7. Ограничения на отговорността:
Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители и данни за имейл адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет, или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

8. Други условия:
Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, във всеки момент. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането й, участникът се счита за информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на играта и е съгласен Организаторът Revita.bg, да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти. Участникът декларира съгласието си, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Revita.bg и да получава съобщения, свързани с участието му в играта.

9. Приемане, изменение и допълнение на официалните правила на Играта

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Официални правила“ или „Правила“. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата: https://revita.bg/

10. Предсрочно прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://www.facebook.com/Revita.bg/

11. Други

С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/Revita.bg/

Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/Revita.bg/ или на имейл адрес site@revita.bg

Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

Организаторът си запазва правото да извършва таргетиране на аудиторията във Facebook.com изцяло по свое собствено усмотрение.

Дата: 17.12.2020 г.

 

 

 

 

 

 

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Product added to wishlist
Продуктът е добавен за сравнение

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.