Search
Филтрирай по...

Познатите и непознати антиоксиданти – знаем ли всичко за тях?

Галина Рачева – докторант по специалност „Радиобиология“ към Националната изследователска лаборатория по Радиационна защита, ВМА-София, магистър-биотехнолог със специалност „Генно и клетъчно инженерство“.

В последните години темата за антиоксидантите е широко популярна. Факт е също, че редица научни изследвания отдавна са потвърдили нуждата от ежедневен прием на достатъчно антиоксиданти. Въпреки разнообразната информация по темата обаче, не е съвсем сигурно дали сме съвсем наясно какво всъщност представляват антиоксидантите и какви са техните основни функции по отношение на човешкото здраве и младост.

На най-важните въпроси по отношение на антиоксидантите, отговаря Галина Рачева, докторант по специалност „Радиобиология“ към Националната изследователска лаборатория по Радиационна защита, ВМА-София, магистър-биотехнолог със специалност „Генно и клетъчно инженерство“. Тя провежда научни генетични и молекулярни изследвания на превантивното и терапевтично действие на аминокиселината триметилглицин (бетаин) върху човешки клетъчни моделни системи, след облъчване с различни дози радиация.

Какво точно представляват антиоксидантите и каква бива класификацията им?

Антиоксидантите представляват широка група полезни за човешкия организъм вещества, които по различен механизъм намаляват вредното въздействие на различни фактори от околната средата, като например йонизираща радиация, химични вещества, топлинен шок, цигарен дим и др. Механизмите на действие на антиоксидантите са много различни и не може да бъде съставена точна класификация. Възможно е техния механизъм да се основава на база обезвреждане на конкретния агент, напр. чрез протичаща химична реакция, при което в организма се получава безрведен продукт. Друг често срещан и изучаван от учените механизъм на действие се базира на възможността да се повлияват репарационните механизми на клетката на ниско молекулно равнище. Възможно е антиоксидантите да действат и чрез елиминаране на генетично-мутирали клетки, които могат да дадат началото на онкологична линия. Такъв пример е кофеинът, който в малки количества има антитуморен и антиоксидантен ефект. Най-изучавани и интересни за учените са антиоксидантите, които обезвреждат получени свободни радикали в организма в резултат на действие на вреден агент. Свободните радикали представляват много реактивоспособни молекули, които съдържат един свободен несдвоен електрон в електронната си обвивка. Естественият стремеж на несдвоения електрон е сдвояване с друга молекула съдржаща несдвоен електрон и формиране на електронна двойка. Възможно е в резултат на сдвояването да се получат безвредни за организма молекули, но в повечето случаи се формират не типични, вредни молекули. Основният проблем е, че свободните радикали лавинообразно предизвикат формиране на нови свободни радикали, чрез избиване на електрон от електронната обвивка на нормални молекули. Доказано е, че в организма нормално се формират свободни радикали в резултат на нормалния клетъчен метаболизъм. Те се обезвреждат след като се включват специални клетъчни защитни системи. Доказано е, че действието на свободните радикали имат значение за стареенето на клетки и за цялостното остаряване на организма. Когато обаче в следствие на вреден агент (напр. радиация) броят на свободните радикали нарастнат много, тяхното формиране не може да се контролира по естествен път. В борбата със свободните радикали се включват антиоксидантите, които се свързват с тях и ги обезвреждат. На принципа на обезвреждане на свободни радикали функционират много известни антиоксиданти като напр. аминокиселини, витамини, микроелементи, плодови киселини, естествени напитки като билкови отвари и зелен чай, бира, червено вино и др.

Свободни радикали     Кои антиоксиданти са най-полезни и най-ефективни?

Според описаните вече механизми мога да кажа, че не би било правилно и точно категоризиране на „най-полезни или най-ефективни антиоксиданти“. Приемът на антиоксиданти, всеки действащ по определен механизъм, в точно определена от специалист доза, е изключително полезен и ефективен метод за борбата с бъдещо развитие на ракови клетки, със стареене на кожата, увреждане на вътрешни органи и др. Антиоксидантите, съдържащи се в пресни плодове и зеленчуци, трябва да бъдат задължителна част от ежедневното меню. Разнообразното и правилно хранене стои в основата на дълголетието.

Непрекъснато се говори за ползите от антиоксидантите и вредите, които нанасят свободните радикали. Как точно антиоксидантите противодействат на свободните радикали?

Много интересен е механизмът на противодействие на свободните радикали. Антиоксидантите имат реактивоспособна група, която да взаимодейства със свободния радикал. По този начин те прекъсват растящата лавинообразно верига от образуване на нови радикали. Също така, формираните нови продукти представляват нормални за организма вещества на обмяната и се включват като субстрат в метаболитните пътища.

Счита се, че излишъкът от свободни радикали в организма е водеща причина за преждевременното стареене. Могат ли антиоксидантите да възпрепятстват процесите на преждевременно стареене?

Антиоксидантите, действащи на принципа на обезвреждане на свободни радикали, могат да забавят процеса на стареене на клетката и от там на цялостно остаряване на тъканите, органите и организма като цяло. Доказано е, че кожата е първият орган, видимо уязвим на вредното въздействие на околната среда. Намаляването на вредното въздействие на околната среда ще благоприятства забавянето на процесът на стареене на кожата и преждевременното й изхабяване. Разбира се антиоксидантите забавят, но не прекъсват естествения процес на стареене на организма.

Все пак, темата за свободните радикали е доста преекспонирана. Всички знаят колко вредни са те, но малцина са наясно, че организмът има нужда от известно количество свободни радикали, тъй като те съвсем естествено участват в редица процеси в организма. Бихте ли споделили нещо повече по въпроса?

Естествено в организма се получават свободни радикали, в резултат на нормално протичащи биохимични процеси. Тяхното количество се контролира от естествени, контролни биохимични механизми, които не позволяват тяхното лавинообразно нарастване. За съжаление организма има праг на насищане със свободни радикали, над който той естествено неможе да се пребори и да ги обезвреди.

В организма има баланс между свободни радикали и антиоксданти. Какво се случва когато този баланс се наруши?

Природата в своята същност е съвършена. В организма съществува баланс във функционирането на всяко ниво – клетъчно, тъканно, органно и на организма като цяло. Нарушаването на баланса нса някоя бръмка от веригата води до промени, които в повечето случаи нямат големи последствия. Натрупването на промените с възрастта обаче оказват своето осезаемо влияние. Организмът не функционира в перфектната си форма, наблюдава се цялостна отслабналост, загуба на енергичност, пожълтяване и остаряване на кожата и т.н. Много е важно за организма да се поддържа баланса в организма на всяко ниво, включително на биохимично и в частност да се поддържа оптималния баланс между свободни радикали и антиоксиданти. Антиоксидантите не трябва да се приемат в неограничени количества, защото тяхната много повишена концентрация отново нарушава баланса и може да има отрицателен ефект.

Когато не приемаме достатъчно антиоксидантни храни, антиоксидантите в организма значително намаляват. Техният дефицит обаче може да бъде предизвикан и от някои съвсем външни фактори. Кои са най-опасните от тях?

Нормално в организма антиоксидантно действие имат много вещества, включени в нормалния метаболизъм на клетката (витамини, микроелементи, минерали, аминокиселини и т.н.). Голяма част от тях организма не може да си ги набави сам, като продукт от протичащи биохимични реакции. Ако не бъдат включени в ежедневното хранене, ще се наруши естествения метаболизъм на клетката. Като тук не говорим само за обезвреждане на свободни радикали, но и за промени в цялостната обмяна на веществата. Това може да отключи заболявания от различен тип, напр. автоимунни, хормонални, авитаминози и т.н. Също така антиоксидантната защита на много вещества може да бъде намалена след термична или неправилна обработка на храната, което да промени тяхната химична структура. Приемът на антиоксиданти в комбинация с алкохол и лекарства намалява тяхната ефективност, а може и да доведе до появата на нежелани странични ефекти.

Храни, богати на антиоксиданти
Храни, богати на антиоксиданти

Смятате ли, че антиоксидантите могат да бъдат ефективни в превенцията срещу дегенеративните заболявания?

Антиоксидантите задължително трябва да бъдат включени в диетата на болни от различен тип дегенеративни заболявания. В основата си дегенеративните заболявания са резултат от необратимото отмиране или увреждане на клетки и тъкани. Антиоксидантите по своята природа спомаг за намаляване на вредното въздействие на околната среда и за частичното обезвреждане на вредни за организма вещества. Също така антиоксидантите допълнително подпомагат имунната система и стимулират защитните сили на организма, което винаги е благоприятно и полезно. Употребата на антиоксиданти не гарантира излекуване от заболяването, но може поне частично да забави необратимия процес.

Освен посредством храната, можем да приемаме антиоксиданти и чрез различни хранителни добавки. В кои случаи приемът на хранителни добавки със съдържание на антиоксиданти е силно препоръчителен?

Употребата на хранителни добавки е препоръчителна, за да се стимулира имунната система, за допълнителен тонус и енергия. Хранителните добавки трябва да се приемат в случаи когато имаме цялостно изтощаване на организма, напр. след заболяване, физическа или умствена преумора. Те стимулират обмяната на веществата, производството на енергия, изключително необходима за организма и правилното и балансирано протичане на всички биохимични процеси. Ежедневният прием на витамини и микроелементи, под формата на свежи плодове или като добавка, е задължителен за балансирано хранене. Доказано, е че приемът на аминокиселини под формата на хранителна добавка има многостранно, положително действие – забързва метаболитните процеси и има превантивно и антитуморно действие. Здравословният живот е пряко свързан с балансираното хранене и ежедневна употреба на антиоксиданти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top