Активният въглен (Carbo activatus, медицински въглен) представлява черен, фин, силно порьозен прах, без мирис и вкус, неразтворим във вода, алкохол и биологични течности. Това, което го прави различен от обикновения въглен и му дава специфичните свойства, заради които намира широко приложение в различни сфери от живота, е неговата способност да адсорбира по своята повърхност редица химични съединения.

Активният въглен се използва при пречистването на въздух, питейна вода, в редица химични синтези, в производството на защитни маски, противогази, в козметичната индустрия, аналитичната химия, медицината и други.

Защо активен?

Под активен се разбира въглен, който е преминал през процеси на преработка, чрез които многократно се увеличава неговата порьозност, контактна повърхност и способност за адсорбция. Това може да става по няколко начина, известни като процеси на активация.

  • Физическа активация

Карбонизация – пиролиза (термично разлагане) при температури 600-900 °C в инертна атмосфера (отсъствие на кислород), постигната с газове (азот, аргон). Активиране/Окисление - Суровият материал или карбонизираният материал е изложен на окисляваща атмосфера (кислород или пара) при температури над 250 °C, обикновено в температурния диапазон от 600–1200 °C

  • Химична активация

Материалът се импрегнира с химична агенти – обикновено киселини, основи, соли. След това се обработва с повишена температура 250-600 °C. Именно на този етап се образуват порите по повърхността на въглена. Този метод за получаване на активен въглен се предпочита поради по-ниски температури, цена на производство, време и качество на финалния продукт.

Изходният материал, използван в производството на активен въглен може да има различни източници – бамбук, дърво, кокосови черупки, костилки от маслини, въглища и други, които могат да бъдат предварително изгаряни и обработвани за отделяне на въглеводороди и смоли, преди процеса на активация.

Ползи и употреба

В тази статия ще се спрем върху ползите и употребата на активния въглен в медицината и човешкото здраве. Както споменахме по-горе, приложението се дължи на свойствата му – порьозност, контактна повърхност и адсорбция (свойството да се отлагат химични вещества, молекули и газове върху него).

Най-известното и може би широко приложение в медицината активният въглен намира при терапията и овладяване на натравяния и интоксикации. Включването на активен въглен при случаи на тежка, остра или предполагаема интоксикация се препоръчва в редица ръководства по спешна медицина на различни страни и СЗО. В такива случаи се прилагат големи дози от активния въглен – 10 до 40 пъти по-големи от дозата на предполагаемият токсичен агент или 0,5-1г / кг. Такива дози могат да се приложат само в условия на спешна медицинска помощ и токсикология от обучени специалисти. Времето на реакция също е от значение, защото активният въглен може да адсорбира само вещества, които се намират в стомашно-чревния тракт и не са преминали в централното кръвообращение. При съмнения за отравяне винаги трябва да се търси спешна медицинска помощ и да не се правят опити за самолечение и самоадминистриране на високи дози активен въглен, тъй като това може да доведе до забавяне и неадекватно лечение, и риск за здравето и живота. Следва да се спомене, че активният въглен не може да помогне при всички видове отравяне, тъй като той не реагира с киселини, основи, цианид, арсеник, литий, метанол, етилен гликол, етанол и други.

Ефект при газове и подуване на корема

Смята се, че активният въглен е способен да благоприятства състоянието на образуване на газове и подуване на корема. Газове се образуват в стомашно-чревния тракт в резултат от нормални процеси на ензимно разграждане на субстрати на храната от бактериите, които нормално се срещат в организма. Отклонения в нормалната им дейност поради различни причини, сред които и видът на храната могат да доведат до абнормално образуване на газове. В условията на стомашно-чревния тракт газовете се намират в състояние подобно на мехурчета от пяна. Това води до подуване, болка и дискомфорт.

  • Проучвания проведени върху ефекта на активния въглен върху образуването на газове и подуването на корема подкрепят неговата ефикасност. Европейският орган по безопасност на храните ЕОБХ също излиза със становище, потвърждаващо безопасността и ефикасността на активния въглен при състояние на газове и подуване.
  • Учените не са напълно сигурни как точно действа, но основно е схващането, че ефектът се дължи на високата порьозност (наличие на микропукнатини), която е способна да разбива мехурчетата пяна, под която газовете се срещат в стомашно-чревния тракт, подобно на златният стандарт използван за тази цел – симетикон. Отделно, активният въглен е способен да адсорбира по повърхността си газове, компоненти на стомашно-чревния газ, сред които метан и въглероден диоксид. По този начин се редуцира и подуването, с което намаляват симптомите на дискомфорт.
  • За оптимален ефект за редуциране на газове и подуване се препоръчва приемът на активен въглен, да става 30 минути преди или след хранене.


Ефект при диария

Активният въглен намира приложение в терапията на диария от различен произход. Ефикасността се дължи на свързването с различни бактериални токсини, лекарства, токсини от храна или друг произход. По този начин ги спира от навлизане в системното кръвообращение през чревната стена и ги отвежда извън организма. Установено е, че намалява тежестта и съкращава времето за възстановяване при диария.


Ефект върху холестерола

Свойствата на активния въглен, наподобяват тези на класически средства използвани за редуциране на нивата на холестерола, сред които е лекарството холестирамин. Това навежда учените на въпроса, дали активният въглен може да има приложение в терапията на хиперхолестеролемията. В едно такова проучване на пациенти са давани различни дози активен въглен, холестирамин или смес от въглен и холестирамин за период от три седмици. Серумните нива на „добрия“ HDL, „лошия“ LDL холестерол и са били проследявани. Съотношението HDL/LDL се е повишило от 0,13 на 0,23 в групата на активния въглен, 0,29 в групата на холестирамина и 0,25 в групата на сместа въглен/холестирамин. Общото ниво на LDL е намалено съответно с 23%, 31% и 30%. Заключението е, че активният въглен може да се явява евтина и безопасна алтернатива на утвърдено лекарство за лечение на хиперхолестеролемия. Отделно нивата на мастно разтворимите витамини А и Е са останали незасегнати.

Activated Charcoal / Активен въглен на Nature’s Way представлява високоефективен продукт получен от кокосови черупки, спомагащ за справяне с проблеми като газове, подуване, диария, изхвърляне на газове и токсини от организма.

**Важно е да се отбележи, че макар и активният въглен сам по себе си да няма странични ефекти, при приемът му следва да се съблюдават някои основни правила и принципи. Поради способността му да свързва различни вещества в стомашно-чревния тракт, трябва да се има предвид, че едновременният му прием с други хранителни добавки или лекарства може да намали техният ефект, поради свързването и извеждането им. Особено внимание трябва да се обърне при едновременен прием на лекарства за кръвно, аритмия, орални антидиабетни, контрацептиви, щитовидни хормони и други. За да не се компрометира лекарствената терапия трябва да се осигурява интервал от поне 2 часа преди или след приема на лекарства и този на активен въглен. Отделно при някои хора може да се наблюдава оцветяване в черно на изпражненията, което не крие рискове, но следва да се има предвид в снемане на общо състояние, изследвания и диагностика на някои заболявания. Не се колебайте да се консултирате със здравен специалист, ако имате допълнителни въпроси.

 

Използвана литература

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Магистър-фармацевт Венелин Георгиев

Магистър-фармацевт със задълбочени познания и интереси в сферата на хранителните добавки, лечебните растения, фармацевтична ботаника, фармакогнозия, взаимодействия между храни, добавки и лекарства.

Притежава голям опит в консултирането на пациенти и клиенти за продукти и здравни проблеми.

Product added to wishlist
Продуктът е добавен за сравнение

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.