×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.

Пробиотиците са отдавна известен емпиричен подход към подобряване на чревното здраве и имунитет, като през цялата ранна история на човечеството хората са ги консумирали несъзнателно – чрез ферментиралите храни от растителен и животински произход. След усъвършенстването на микроскопа и откриването на бактериите от Антони ван Льовенхук през 60-те години на 18.век, в съзнанието на този гениален изобретател се заражда мисълта, че някои от наблюдаваните от него микроорганизми участват във ферментационните процеси, включително и в червата на човека и животните. Трябвало е да измине повече от един век, преди българският лекар и микробиолог д-р Стамен Григоров да изолира първия истински пробиотик – Lactobacillus bulgaricus (сега класифициран като подвид на L. delbruckii). С обявяването на това откритие – представено като „българските селяни, консумиращи кисело мляко, живеят по-дълго от средното“,  от руския нобелов лауреат Иля Мечников две години след това, започва ерата на пробиотиците.

Съвременната дефиниция за пробиотик е „живи микроорганизми, които, консумирани в адекватни количества, придават здравни ползи на гостоприемния организъм“. Lactobacillus reuteri (LR) e изолиран през 1962 г., а през 2020 г., с новата класификация на лактобацилите е причислен към род Limosilactobacillus. Този лактобацил e грам-положителен, неспорообразуващ, облигатно хетероферментативен - обитава червата на човека и продуцира чрез ферментация повече от един продукт - млечна киселина, оцетна киселина, етанол и въглероден диоксид (2). Намерен е в млякото на една от всеки седем кърмачки от различни държави, отстоящи една от друга на огромни разстояния, което потвърждава пробиотичната му функция у човека (1). Издържа на значителна киселинност (pH=2.5) и оцелява в жлъчните сокове, което позволява достигането на високи концентрации в червата.

В българския език L. reuteri най-често се произнася като „лактобацилус реутери“, но граматически точно е да се казва „ройтери“, понеже бацилът е наречен на немския микробиолог Герхард Ройтер (Gerhard Reuter), който е посветил голяма част от живота си на изучаването на чревната микрофлора, включително и на бацила, който по-късно започва да носи името му.

L. reuteri се използва срещу стомашни болки, алергични заболявания надихателните пътища, хроничен запек, висок холестерол, диария, язва на стомаха и дванадесетопръстника и инфекция с Helicobacter pylori, за укрепване на имунитета и за някои специфични цели, изложени по-долу.

Характерен за L. reuteri бактериоцин, играещ важна роля в потискане на патогенните микроорганизми, е 3-хидроксипропионалдехидът, наречен ройтерин. При подробното изучаване метаболизма на това вещество става ясно, че това е една равновесна система от бактерицидни субстанции, включващи 3-хидроксипропионалдехида, неговите хидрат и цикличен димер, и акролеина (пропенал) – всичките носещи общото наименование ройтерин. L. reuteri  потиска или унищожава грам-положителни и отрицателни ентеропатогени, включително E. coli, Listeria monocytogenes, Salmonella, Proteus, Clostridium, Pseudomonas или Staphylococcus. Присъствието им в чревната среда над определена концентрация стимулира превръщането на глицерола в ройтерин и послеващото му отделяне от клетките на L. reuteri.

Друга антибактериална субстанция, продуцирана от L. reuteri, e ройтерициклинът – негативно зареден протонен йонофор, който разрушава клетъчните стени на грам-позитивните бактерии в конкурентната среда. Понеже най-масовият чревен патоген – Escherichia coli, е грам-негативен и ройтерициклинът не му въздейства, L. reuteri секретира микровезикули и екзополизахариди, които предотвратяват адхезията на ешерихиите и не им позволяват да инициират инфекциозен процес (5).

Безопасността на L. reuteri е доказана в редица проучвания със здрави доброволци, бебета, юноши, инумосупресирани HIV-позитивни пациенти и други категории потребители (2).


Лабораторни данни

 • Астма и алеричен бронхит
Пероралният прием на Lactobacillus (Limosilactobacilllus) reuteri потиска алергичния отговор в дихателните пътища чрез отслабване инфлукса на еозинофилите към лумена и паренхима и намалява нивата на туморния некротичен фактор, моноцитния хемоатрактантен протеин-1, интерлевкините IL-5 и IL-13, с което оказва противоалергичен и антиастматичен ефект (3).
 • Автоимунни заболявания
Установено е, че дефицитът на Тreg лимфоцитите предизвиква тежки, потенциално фатални автоимунни състояния. Чревната микрофлора поддържа имунната хомеостаза, като регулира диференциацияа и експанзията на Treg, Th1 и Th2 лимфоцитите. При изследвания с мишки, у които е предизвикан дефицит на регулаторните Treg клетки, бързо се развива автоимунна реакция. Ремоделирането на чревния микробиом с участието на L. reuteri бързо възстановява нивата на инозина, който чрез реагирането си с аденозиновите A2A рецептори оказва имуномодулиращ ефект. Друг доказан имуномодулиращ механизъм на LR е свързан с активиране експресията на мРНК, свързана с трансформиращия растежен бета-фактор (TGF-beta) – който е селективен имуносупресорен медиатор.
 • Подобряване здравината и намаляване пропускливостта на чревната бариера при алкохолизъм
Установено е, че L.reuteri подобрява чревната бариерна функция при интензивна консумация на алкохол чрез ускоряване регенерацията на тънкочревния и дебелочревния епител, намаляване експресията на провъзпалителни цитокини като TNF-алфа и стимулиране активността на протективните IL-10 и трансформиращия растежен фактор-бета. Установен е също обезболяващ ефект на LR в чревната лигавица чрез индуциране експресията на микроопиоидни и канабиноидни рецептори в нея (6).
 • Намаляване степента на абсорбция на канцерогенни микотоксини

През 2011 г. е докладвано, че пероралният прием на L. reuteri блокира чревната абсорбция на канцерогенните за черния дроб афлатоксини у мишки в дуоденума, още преди да стигнат до тънкото черво (11). Тези микотоксини, характерни за плесените Aspergilus flavus и A. parasiticus, се продуцират върху развалени и овлажнени ядки, зърнени храни, плодове и фуражи, и представляват сериозен проблем в селското стопанство, съхранението и преработката на тези продукти. Работещите в тези индустрии и пребиваващите в селските и полски райони може да извлекат полза от профилактичния прием на L. reuteri.


Клинични данни

 • Противоязвен ефект
Плацебо-контролирано проучване с 40 диспептични възрастни, позитивни за инфекция с Helicobacter pylori, показва, че приемът на L. reuteri за 28 дни ефективно неутрализира инфекцията и понижава симптоматиката, особено подуването в коремната област, газовете и честите дефекации, без да се намесва в ефективността на антибиотичното лечение (4). Използваната доза на L. reuteri е 100 млн. CFU, два пъти дневно, в съчетание със стандартния противоязвен препарат омепразол.
 • Антидиаричен ефект
Описан е при деца и при възрастни. В едно плацебо-контролирано проучване от три педиатрични болници в Италия е проследяван ефектът на L. reuteri при 74 деца, поравно разпределени в терапевтичната или в плацебо групата. Приемът на L. reuteri понижава значително продължителността на воднистата диария – 2.1 +/- 1.7 дни при LR групата спрямо 3.3 +/- 2.2 дни при плацебо. Персистирането на диарията на втория и третия ден от приема на плацебо и на LR е съответно 82% и 74% (плацебо) и 55% и 45% (LR).
 • Облекчаване на хроничен функционален запек
В двойно-сляпо и плацебо-контролирано проучване с 40 възрастни, засегнати от функционална констипация (критерии по Rome III), е установено, че приемът на LR за 4 седмици увеличава седмичната честота на дефекациите с 2.6, докато при плацебо групата това увеличение е само с 1. В края на четвъртата седмица, средният брой на дефекациите за седмица при LR групата е 5.28 +/- 1.93 спрямо 3.89 +/- 1.79 за плацебо. Приемът на LR не променя консистенцията на изпражненията, но ускорява извеждането им от организма (12).
 • Антигингивитно и антипародонтитно действие
Двуседмичният прием на дъвка, съдържаща L. reuteri, води до силно понижение в гингивалния индекс, възпалението на венците и образуването на зъбна плака (2). И двата тествани щама на LR са колонизирали успешно оралната лигавица, т.е. възможно е да си култивираме този пробиотик в устната кухина чрез локалната му употреба. При отсъствието на такава дъвка (не е налична като комерсиален продукт), такова средство може да бъде гаргарата с напитка (вода, сок, смути и т.н.), в която има добавена доза от прахообразния пробиотик - както се използват водите за уста.
 • Намаляване загубата на костна минерална плътност при жените след менопаузата
В двойно-сляпо и плацебо-контролирано клинично проучване с 90 жени на възраст от 75 до 80 години, е проследено действието на L. reuteri  (10 млрд. единици дневно за 12 месеца) върху загубата на минерална плътност, като резулатите са отчетени върху волуметричната плътност на тибията (големия пищял). Приемът на LR показва по-ниска загуба на плътност – средно с 0.83%, в сравнение с плацебо групата, където тази загуба е 1.85%. Този резултат е получен чрез анализ на „намерението за лечение“ (intention-to-treat), а полученият по протокол анализ показва резултати с недостатъчна статистическа значимост (11), поради което предстоят нови проучвания в тази област.
 • Довеждане на лечението на бактериална вагиноза с метронидазол до успешен край
Бактериалната вагиноза може да бъде упорито заболяване с тежки последици и антибиотиците невинаги успяват да се справят трайно с него поради високата резистентност, недостатъчната бионаличност или сериозните странични реакции. Рандомизирано, двойно-слябо и плацебо-контролирано клинично проучване 125 пременопаузни жени от гр. Бенин в Нигерия с доказана бактериална вагиноза е проведено през 2006 г. Симптомите преди началото на терапията включват вагинално дразнене и сърбеж, „рибна“ миризма, положителна микроскопска проба по Нюджънт и активност на ензима сиалидаза (показател за патогенна инвазия на лигавиците). Всички участнички да приемали перорално два пъти дневно по 500 мг метронидазол, като една част от тях са приемали паралелно L. reuteri (1 млрд. активни пробиотици)  и L. rhamnosus (1 млрд.), а другата част – плацебо. Сто и шест от жените са се върнали на 30-тия ден за проследяване на резултатите. В групата антибиотик + пробиотик са излекувани 88% от жените, а при антибиотик + плацебо – групата, този процент е бил 40%. Тридесет процента от плацебо групата са се оказали „частично излекувани“, а при групата с пробиотиците числото е само 12%. У 96% от третираните с пробиотици жени е установена висока концентрация на лактобацили във вагиналния секрет (над 100 000 активни пробиотици/мл) в сравнение с 53% от контролата (7).
 • Подпомагане лечението на деца с остър гастроентерит
Приемът на L. reuteri от хоспитализирани деца на възраст от 3 месеца до 5 години води до скъсяване продължителността на диарията, увеличаване броя на излекуваните за 3 дни деца, и подобряване на съотношението ефективност-разходи (8).


Продукти с L. Reuteri – специфични характеристики

Уточнение: През април 2020 г. бяха приети нови таксономични правила за разделянето на големия род Lactobacillus, според които вече имаме Limosilactobacillus reuteri, Lacticaseibacillus rhamnosus и Lactobacillus acidophilus. Поради огромната вече популярност на лактобацилите като пробиотици, тук ще продължим да ги изписваме като представители на род Lactobacillus.

Експериментално и клинично е установено, че пробиотиците L. reuteri (LR), L. acidophilus (LA) и L.rhamnosus (LRh) имат синергичен ефект по отношение на имуномодулацията, антидиарийния ефект, възстановяването на нормалната чревна микрофлора и редица други полезни ефекти в организма. Поради това са включени заедно в серията Primadophilus reuteri.

Установено е потискащо действие на комбинацията от трите лактобацила по отношение на инфектирането на вагиналната лигавица с гъбични патогени от род Candida, различни от C. albicans – например трудно изкореняемата дори с утвърдени терапии като флуконазол и вориконазол C. parapsilosis (9).

Primadophilus Reuteri 5 млрд. активни пробиотици, 30 капсули

Главният продукт от серията Primadophilus с най-високо съдържание на тройната пробиотична бленда L. reuteri + L. acidophilus + L. rhamnosus, обогатена с пребиотичните фруктоолигозахариди NutraFlora®. Съдържа 5 млрд. активни единици в капсула, чията жизненост и пробиотичен потенциал се запазват до изтичане на срока на годност, а не само към момента на производството  (TruePotency™). Капсулите са с удължено освобождаване на съдържимото, което позволява равномерното колонизиране на чревния тракт. Съчетанието на трите щама дава мощен отпор на антибиотик-индуцираните диарии, инфекциите с ешерихия, клостридии, стафилококи, клебсиели и други чревни и уропатогени. Може да се използва като профилактикум и терапевтикум на рецидивиращи чревни и урогенитални инфекции и за усилване на общия имунитет на организма, срещу гастроентерити, колити, стомашна язва и гастрит, раздразнено дебело черво, „пътническа“ диария, при газове и стомашни болки от различен произход. Приложим при астма и алергичен бронхит, автоимунни ставни и чревни заболявания (добре е да се направи и консултация с имунолог/гастроентеролог/ревматолог в тези случаи).

Primadophilus Reuteri 3 млрд. активни пробиотици, 141,75 гр прах

Прахообразната форма на Primadophilus reuteri има удобството да се приема смесена с вода, храна, сок или друга течност (технически, няма пречка това да бъде дори прясно или кисело мляко) от деца над 2 години и от възрастни, които не харесват или не могат да преглъщат капсули.  По преценка на педиатъра, може да се дава и на още по-малки деца, ако нямат тежък имунен дефицит или друго противопоказание за пробиотици.  Отличен продукт за бързо спиране на диария у деца и възрастни. Заедно с LR, LA и LRh, тук е добавен и щам на бифидобактериите B. longum – най-силно представеният пробиотичен микроорганизъм в червата на бебетата и малките деца, чиито концентрации силно намаляват с възрастта. Установена е права зависимост между концентрациите на B. longum в червата на човека и възрастта, до която може да доживее, т.е. прахообразният Primadophilus reuteri може да се използва като „противостареещ“ пробиотик за профилактика на чревни възпаления и тумори, особено в по-напредналата възраст. При по-възрастните, пробиотикът може да подобри усвояването на вещества от диетата, особено от растителните храни с по-груба текстура, от гъбите и жилавите меса, благодарение на това, че включва много полизахариди и протеини в собствения си метаболизъм и освобождава нутриенти от диетата за улесненото им абсорбиране.

Primadophilus Reuteri 1 млрд. активни пробиотици, 30 софтгел капсули

Универсалният всекидневен пробиотик от серията Primadophilus reuteri, този състав съдържа умерено висока доза от 1 млрд. колония-образуващи единици на трите щама лактобацили плюс B.longum, както е в прахообразния състав. Има всички показания на горните два продукта, като фокусът му е предимно профилактичен и в по-малка степен – терапевтичен. Може да се използва за съхраняване разнообразието на чревната микрофлора по време на и след антибиотична терапия. Подходящ за лица със склонност към хранителни и дихателни алергии и респираторни инфекции. При гастрити и езофагити може да предотврати колонизацията с Helicobacter pylori и развитието на стомашна язва. Ценно предпазно средство за работещите в селското стопанство и складовите бази, както и за лицата, пребиваващи в райони с понижена кулинарна хигиена, срещу поглъщането на канцерогенните микотоксини от групата на афлатоксините. Удобен за пътуване формат.


ЛИТЕРАТУРА

 1. Occurrence of Lactobacillus reuteri in human breast milk. G. Sinkiewicz, L. Ljunggren, Microb Ecol Health Dis. 2008;20:122-126
 2. Sinkievicz, Gabriela. Lactobacillus reuteri in health and disease. Malmȍ University Health and Society Doctoral Dissertations 2010:3.
 3. Forsythe P, Inman MD, Bienenstock J. Oral treatment with live Lactobacillus reuteri inhibits the allergic airway response in mice. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Mar 15;175(6):561-9. doi: 10.1164/rccm.200606-821OC. Epub 2007 Jan 4. PMID: 17204726.
 4. Saggioro, A. et al. Helicobacter pylori eradication with Lactobacillus reuteri. A double-blind placebo-controlled study. Dig Liv Dis. 37 (suppl. 1): S88, abstr. PO1.49.
 5. Dargenio C, Dargenio VN, Bizzoco F, Indrio F, Francavilla R, Cristofori F. Limosilactobacillus reuteri Strains as Adjuvants in the Management of Helicobacter pylori Infection. Medicina (Kaunas). 2021 Jul 20;57(7):733.
 6. Joel Faintuch, Salomao Faintuch. Microbiome and metabolome in diagnosis, therapy, and other strategic applications. Academic Press, 2019.
 7. Kingsley Anukam et al. Augmentation of antimicrobial metronidazole therapy of bacterial vaginosis with oral probiotic Lactobacillus rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14: randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Microbes and Infection. Vol. 8, Issue 6, May 2006, pp. 1450-1454.
 8. Szajewska H, Urbańska M, Chmielewska A, Weizman Z, Shamir R. Meta-analysis: Lactobacillus reuteri strain DSM 17938 (and the original strain ATCC 55730) for treating acute gastroenteritis in children. Benef Microbes. 2014 Sep;5(3):285-93. doi: 10.3920/BM2013.0056. PMID: 24463209.
 9. Luca Spaggiari et al. Lactobacillus acidophilusL. plantarumL. rhamnosus, and L. reuteri Cell-Free Supernatants Inhibit Candida parapsilosis Pathogenic Potential upon Infection of Vaginal Epithelial Cells Monolayer and in a Transwell Coculture System In Vitro. ASM Journals / Microbiology Spectrum / Vol. 10, No.3, 2 May 2022.
 10. Hernandez-Mendoza A, González-Córdova AF, Vallejo-Cordoba B, Garcia HS. Effect of oral supplementation of Lactobacillus reuteri in reduction of intestinal absorption of aflatoxin B(1) in rats. J Basic Microbiol. 2011 Jun;51(3):263-8.
 11. A.G. Nilsson et al. Lactobacillus reuteri reduces bone loss in older women with low bone mineral density: a randomized, placebo-controlled, double-blind, clinical trial. Journal of internal medicine, Vol. 284, Issue 3, pp. 307-317. September 2018.
 12. Veronica Ojetti et al. The effect of Lactobacillus reuteri supplementation in adults with chronic functional constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastroenterol Liv Dis Vol. 23, №4, pp. 387-391. December 2014.

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

магистър-фармацевт Борис Гинчев
Борис Гинчев е магистър-фармацевт с интереси в областта на фармакологията, фармакогнозията, хранителната химия, токсикологията и взаимодействията между храни, лекарства, природни продукти и ксенобиотици.
Продуктът беше успешно добавен в любими.

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.