Ковид-19
Природни средства за профилактика и подпомагаща терапия на Ковид-19

 

Вече повече от година човечеството живее в условията на пандемия от COVID-19, която отне живота на много хора и причини безпрецедентна социално-икономическа криза. Един от подходите при лечението на инфекцията е използването на ефективни терапевтични агенти, които вече са били прилагани при други заболявания с изразена клинична картина на остър респираторен синдром. В тази връзка диетичните или лекарствени добавки, съдържащи витамини и микроелементи, са достъпен и ефективен адювантен подход срещу възпаленията на дихателните пътища, следствие на коронавирус. Много изследвания потвърждават тяхната роля и за подобряване както на вродения, така и на придобития имунен отговор, за намаляване нивото на оксидативен стрес и възпалителни реакции, за подобряване ефикасността на антивирусните терапии и снижаване на дозозависимата токсичност.

Това са витамин С, витамин D, мелатонин, селен, Н-Ацетил-Л-Цистеин (NAC) и цинк.

Витамин С

Витамин С е категоризиран като имуномодулиращо средство заради неговите стимулиращи ефекти върху образуването на интерферон, подпомагането на пролиферацията на лимфоцити и повишаване на фагоцитната способност на неутрофилите. Следователно той може да има роля за смекчаване на евентуално белодробно възпаление, причинено от коронавирусна инфекция.

Високите дози витамин С имат прооксидантно свойство за имунните клетки, като същевременно действат като антиоксидант за белодробните епителни клетки. Няколко проучвания съобщават, че витамин С може да предотврати инфекция на долните дихателни пътища, а тъй като COVID-19 атакува именно тях, може да се предположи, че прием на умерени дози добавки от витамин С може да има положителен ефект за предотвратяване/лечение на заболяването .

Известно е, че високи дози витамин С в продължение на 8–10 h са били успешно използвани за лечение на умерени до тежки случаи на COVID-19 в Китай. Разработен е и единен протокол, който изследва ефикасността на наличните фармацевтични продукти и хранителни вещества, обогатени с витамин С (20 mg / 10 ml) при пациенти в инкубационен период на SARS-CoV-2.  Резултатите показват, че подобен подход успешно инхибира SARS-CoV- 2 инфекция в началния й стадий.

Витамин D

Витамин D, познат още като „слънчевият витамин“, е мастноразтворимо съединение, съставено от витамините D1, D2 и D3. Въпреки името си, той е всъщност стероиден хормон с огромно влияние на над 2000 гена в човешкото тяло, модулант на вродената и адптивна имунна система. Един от гените, на които въздейства, е свързан със способността на организма ни да се бори с инфекции и възпаления. Витамин D произвежда над 200 антимикробни пептида, сред които е кателицидин – естествено срещащ се широкоспектърен антибиотик.

Предполага се, че витамин D може да индуцира освобождаването на антимикробни пептиди като кателицидини и дефензини, за да намали репликацията на SARS-CoV-2 и провъзпалителните цитокини. Други механизми, чрез които витамин D упражнява своето действие, включват  запазване на клетъчните връзки, модулиране на адаптивния имунитет и консолидиране на клетъчния имунитет. Витамин D намалява цитокиновата буря чрез своите ефекти върху фактора на туморна некроза α (TNF-α) и интерферон-γ (INF-γ). Резултати от проучвания показват, че употребата на витамин D2/D3 през устата (до 2000 IU дневно) е безопасна и може да предпази от остра инфекция на дихателните пътища, особено при лица с дефицит на витамин D. Следователно, дефицитът на витамин D се счита за определящ фактор за тежестта на протичане на COVID-19.

Предполага се също така, че витамин D може да намали риска от заболяване COVID-19 и евентуален фатален изход, а поддържането му в норма да намали нивата на възпаление и да подобри имунологичното състояние по време на антиретровирусно лечение.

Според резултатите от няколко клинични проучвания, добавянето на витамин D с орална доза от 50 000 IU може да намали риска от грип, както и да спомогне за намаляване на тежестта на пневмонията, свързана с коронавирусни инфекции. Препоръчва се прилагането му в завишена доза – за предпочитане повече от 40 ng/mL (100 nmol / L) заедно с достатъчно количество други микроелементи и антиоксиданти като цинк и селен.

Мелатонин

Мелатонинът е хормон, естествено произвеждан от епифизата. Наричат го още „хормон на младостта“, тъй като с годините производството му намалява, понякога драстично. Като резултат, нивата на стрес се покачват, имунитетът отслабва, влошава се качеството на съня. Важно е да знаем, че регулацията на имунната система се управлява от циркадния ритъм, който пък се модулира от епифизния мелатонин. В тази връзка, при остри вирусни инфекции като Covid-19, се наблюдава понижаване на нивата на мелатонин и сриване на имунитета. Има доказателства, че първоначалната цитокинова буря при коронаврус може да потисне производството на епифизен мелатонин.

Нека обърнем внимание и на ниския брой смъртни случаи от пневмония от SARS-CoV-2 при пациенти на възраст под 20 години и високата смъртност при възрастни пациенти. Може да се предположи, че намаленото ниво на мелатонин при тази група пациенти ги прави податливи на инфекция с SARS-CoV-2.

Доказано е, че при вирусни респираторни инфекции като SARS-CoV-2, оксидативният стрес, който се характеризира с дисбаланс между нивата на ROS и антиоксидантите, е значително висок. За разлика от класическите антиоксидантни агенти като витамини Е и С, които се свързват с един свободен радикал кислород, мелатонинът е в състояние да се свърже с до десет свободни радикали. Изглежда, че мелатонинът е способен да предпазва клетките от окислително увреждане чрез вътреклетъчно извличане на хидроксилни и пероксилни радикали.

Следователно, мелатонинът може да повлияе на имунната система и дихателните клетки по време на инфекция с COVID-19.

Селен

Селенът е основен микроелемент и мощен хранителен антиоксидант, който засяга различни видове имунни отговори. Той индуцира биологичните си ефекти чрез включване в селенопротеини, които играят критична роля за намаляване на оксидативния стрес при вирусни инфекции.

Недостигът на микроелементи, особено основният микроелемент селен, е свързан с няколко вирусни и бактериални инфекции.

Дефицитът на селен влияе върху няколко аспекта на РНК вирусите като мутации, репликация и вирулентност. Различни механизми, чрез които селен може да бъде ефективен, включват: взаимодействие на прикрепване на клетки вирус-гостоприемник, изменение на капацитета на антиоксидантния приемник, потенциално инхибиране на заразените клетки, противовъзпалителни и противосъсирващи свойства. Следователно селенът има потенциална роля при лечението на пациенти с COVID-19. Доказано е, че при тежко болни пациенти, страдащи от вирусни заболявания, се наблюдава бърз спад на нивата на селен и болестта протича по-тежко, в сравнение с индивиди с адекватни нива на селен. В тази връзка продължава да се изследва дефицита на селен като рисков фактор при проследяване на тежки вирусни заболявания.

Н-Ацетил-Л-Цистеин (NAC)

NAC се използва като субстрат, ограничаващ скоростта за синтеза на глутатион (GSH). GSH служи като антиоксидант в организма и намалява производството на провъзпалителни цитокини. При доза ≥1200 mg дневно, NAC действа като потенциален антиоксидант, който може да се бори с COVID-19, който има силен компонент на оксидативен стрес в своята патология.

Острият респираторен дистрес синдром – сериозно състояние, при което тялото не получава достатъчно кислород от белите дробове, е една от основните причини за фатален изход при пациенти с COVID-19. Това се дължи на синдрома на цитокиновата буря, системна възпалителна реакция, произтичаща от повишен оксидативен стрес поради бързо освобождаване на свободни радикали и цитокини, което води до клетъчно увреждане, органна недостатъчност и смърт. Ранното използване на големи дози съединения с антиоксидантни свойства, включително NAC, може да се превърне в ефективна стратегия за лечение на тези пациенти, като намали вирусния товар чрез инхибиране на вирусната репликация. NAC може също да помогне за борба с COVID-19, като увеличи броя на имунните клетки, които се борят с вирусни инфекции. В тази връзка NAC и витамин С са две често използвани лекарства при лечението на белодробни увреждания. NAC има и противовъзпалителни ефекти и е бил използван за подобряване на приложението на други лекарствени средства.

Цинк

Цинкът е метал, който е от решаващо значение за много биологични процеси като метаболизма на липидите и въглехидратите. Смята се, че около 2 милиарда души по света страдат от недостиг на цинк, а това влияе драстично на здравето им.

Цинкът играе критична роля в пролиферацията, диференциацията и узряването на лимфоцитите и левкоцитите. Освен това този основен елемент участва в регулацията и формирането на имунната система и възпалителните реакции. Следователно значителната роля на цинка във функцията на имунната система е неоспорима.

Цинкът действа срещу вирусна инфекция, насочена към дихателната система, като въздейства върху биологичните процеси, включително репликация и транслация на вирусни протеини. Ето защо той може да се разглежда като адювантен терапевтичен подход при лечението на COVID-19.

Един от ключовите фактори в патогенезата на COVID-19 е локалното и системно възпаление, поради което присъствието на агент с противовъзпалителни свойства е от решаващо значение при лечението на тази вирусна инфекция. Известни са няколко съобщения за интерстициална белодробна фиброза при пациенти с COVID 19, по-специално възпалителни промени на белодробния матрикс, които могат да доведат до фиброза, също свързани с дефицит на цинк. Следователно добавянето на цинк може да играе критична роля при лечението на COVID-19.

Заключение

Тежестта на протичане на инфекцията, причинена от SARS-CoV-2 , както и случаите на фатален край, силно зависят от тежестта на имунната реакция срещу инфекцията. Тъй като все още не е известен терапевтичен подход за лечение на COVID-19, различни лекарствени добавки с известни преди това антивирусни свойства като витамин С и D, селен, цинк, Н-Ацетил-Л-Цистеин и мелатонин показват сериозна антивирусна активност, доказана в различните експериментални модели и клинични проучвания. Резултатите от тях ги определят като адювантни и потенциални алтернативи за по-добро лечение на коронавирусните инфекции. 

Разгледайте всички висококачествени натурални продукти за силен имунитет!

Прочетете още интересни материали по темата:

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Мишела Христова

Мишела Христова е копирайтър и автор на съдържание с дългогодишен опит в изготвянето, редактирането и оформянето на текстове за печатни и електронни медии. Проявява силен интерес към здравословния начин на живот и нутрициологията. Майка на едно прекрасно момче.

Продуктът беше успешно добавен в любими.

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.