Тестване за коронавирус в лаборатория


Продължаваме дискусията относно тестването и диагностиката на Covid-19 с д-р Слава Павлова – вирусолог, лаборатории Бодимед


Здравейте, д-р Павлова, какви машини за PCR диагностика на корона вирус се използват в България?


В момента, т.н. “златен стандарт“ за диагностиката на този вирус се основава на използването на Real Time PCR-молекулярно биологичен метод, при който се търси наличието на вирусна нуклеинова киселина в биологични проби от пациетни. Апаратите за този вид диагностика са на различни производители, като всеки има собствени характеристики и съответно плюсове и минуси. От компетенциите на всяка лаборатория е изборът на подходяща платформа, на която да извършва изследванията, в съответствие с нейните критерии за качество, обем на изследванията и цена.

Колко теста може да изпълни една машина за денонощие?


Зависи от характеристиките на съответната платформа. Стандартните PCR апарати предоставят възможност за работа на 96 ямкови плаки/ямки, което означава максимум 94 проби от пациенти плюс положителна и отрицателна контроли за едно тестово изпитване с продължителност около 2-3 часа. Това е времетраенето само на PCR реакцията, но не включва времето за обработка на пробите, зареждането на апарата, отчитането на резултата, необходимостта от повторение и т.н . Съществуват и платформи с 46 позиции, както и такива с 384 теста за една реакция.

Колко специалисти са необходими за една машина и има ли достатъчно квалифицирани специалисти?


Отново е индивидуално и се определя от начина на работа в съответната лаборатория и опита на работещите в нея. Съществуват напълно автоматизирани платформи, където зареждането на съответната реакция може да се осъществи само от един квалифициран специалист, но има и такива, при които са необходими 2-3 или повече, за да се осъществи бързина и непрекъснатост на процеса, както и възможностт за взаимно-заменяемост, т.е ротация на работните екипи. Напълно убедена съм, че в страната има достатъчно специалисти, които да извършват тази диагностика, тъй като тя не е уникална само за COVID-19, а е широко разпространена като диагностично решение при редица инфекциозни заболявания. Ограничаващият фактор са условията за работа с този патоген –BSL2, както и необходимостта от потвърждаването на резултатите от Националната Референтна Лаборатория при регистриране на положителен резултат. В този смисъл координацията между отделните лаборатории е много важна и трябва стриктно да бъде спазвана.

Имате ли представа какъв е процентът на достоверност на PCR теста?


Няма тест, който да дава 100% достоверност. PCR технологията се характеризира с висока специфичност и чувствителност, но и тя притежава своите ограничения. В най-добрия случай достоверността трябва да бъде доказана с повече от един метод, но на практика това често е невъзможно. Например PCR за COVID-19 може да даде негативен резултат в пациент, който е в инкубационен период и вирусът все още не може да бъде открит в достатъчно количество в съответните биологични проби. Резултатът от PCR е в пряка зависимост и от качеството на взетите проби, начинът на тяхното транспортиране, от избора на съответния реактив и т.н.

Запознати ли сте с новите тестове на Roche и Thermo Fisher Scientific, например, за диагностика на Covid-19?


След публикуването на нуклеотидните последователности от генома на новия корона вирус всички производители на тестове за Real Time диагностика са ориентирани към разработването на диагностични китове за неговото доказване. Roche и Thermo Fisher Scientific са световни лидери в производството на тестове за молекулярна диагностика. Реактивите на Thermo Fisher Scientific са заложени в протоколите на CDC за диагностика на това заболяване, като самите те имат разработен тест със собствени праймери и сонди. Roche, от своя страна, имат разработен тест, валидиран за работа с произвежданата от тях платформа Cobas6800.

Вие какви машини за тестване бихте препоръчали да бъдат закупени от държавата?


Изборът на конкретна платформа за PCR диагностика е специфичен и се определя от нуждите на всяка лаборатория, търсеното качество и значимостта и на крайния резултат и не на последно място и от финансовите параметри. В световен мащаб почти всички диагностични тестове са валидирани върху три платформи, които имат най-широко разпространение-това са платформите на Applied Biosystems, BioRad и  Roche. В повечето случаи, качествената диагностика се основава на качествена апаратура и реактиви. Защото 120 км в час можете да постигнете и с Трабант и с Мерцедес, но комфорта, сигурността и качеството са различни.

Смятате ли, че е удачно държавата да инвестира в подпомагане дейността на частните лаборатории?


В условия на извънредно положение и пандемия всяко решение за стимулиране на диагностиката на това заболяване е добре дошла, било то в държавни или частни организации.

Какво Ви е мнението за бързите тестове и имате ли наблюдение върху тяхната достоверност?


Към настоящия момент, прилагането на бързи тестове не е заложено в световните протоколи за скринингова диагностика на тази инфекция, публикувани от Световната Здравна Организация (WHO), Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC)  и Европейски център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), като във всички тях е посочен като референтен метод PCR в проби взети от горни или долни отдели на дихателната система.

Инфекцията, причинена от този вирус, е нова за човешката популация и понастоящем е налична оскъдна информация относно възникващия имунен отговор, неговата динамика и развитие в хода на заболяването, ефикасността му и ролята му при повторна среща с вируса, т.е. резултатът от тези тестове е с неясна интерпретация. Няма и достатъчно данни относно наличието на фалшиво положителни или отрицателни резултати, както и за точността им при определяне на специфични антитела към този коронавирус, а не към някой от вече циркулиращите в популацията.

Според Вас какво пречи за създаването на наистина достоверен тест?


Инфекцията, причинена от този вирус е нова, необходимо е време за създаването на качествени диагностикуми.

Възможно ли е според Вас да се осигури масово тестване на пациенти в България и разполагаме ли с необходимите ресурси?


Въпрос на добра организация и политическа воля. Ресурси ще се намерят. По-важното е дали това наистина е необходимо при условията на пандемично разпространение.

В Америка извършват тествания на пациенти на паркинги, без пациентът да слиза от колата – според Вас осъществимо ли е подобно тестване и тук?


Това е реалност и за България, друг е въпросът относно смисъла и достоверността на получените резултати. Тук все пак не е Америка и всичко е възможно...

Според Вас какви са предизвикателствата относно създаване на точен тест за диагностициране на антитела и ще бъде ли създаден скоро такъв тест?


В световен мащаб се работи усилено в разработването на тестове за диагностициране на имунния отговор вследствие на инфекцията с COVID-19. Необходимо е натрупването на опит и достатъчно проучвания, които да позволят ясна интерпретация и достоверност на получените резултати, за да могат да бъдат включени в диагностичните алгоритми. Към момента WHO препоръчва колектирането на двойни серумни проби и търсене на 4 кратно нарастване титъра на откриваните антитела, което е невъзможно с бързите серологични тестове.

Лаборатории Бодимед извършват ли тестове за коронавирус?


От днес, 30.03, официално стартираме работа с PCR апарати за диагностика на новия коронавирус. Лабораториите са оборудвани с ламинарен бокс клас II според изискванията на Световната здравна организация (СЗО). Така че лаборатории Бодимед предлагат възможно най-качествената диагностика на Covid-19.
Визитка

Д-р Слава Павлова, вирусолог

2003-2010 НРЛ Грип и ОРЗ

2010-2020 Лаборатория
Молекулярна диагностика на чернодробни заболявания, Гастроентерология, ВМА

2018-2020
МДЛ Бодимед

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Продуктът беше успешно добавен в любими.

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.