×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.

Огромното замърсяване, на което сме подложени в наши дни, засяга околната среда по различни начини, независимо дали е свързано с парниковия ефект, топенето на лед или изчезването на определени видове

Но има един аспект, който често се пренебрегва и той е въздействието му върху цялостното ни здраве. Вредното въздействие на замърсяването върху здравето на живите същества е много дълбок проблем. Съществуващи здравословни проблеми се влошават, като същевременно се появяват нови заболявания и инфекции. Разбирането на взаимодействието между замърсяването и цялостното здраве е от съществено значение за осъзнаването на необходимостта от насърчаване на усилията за контрол над замърсяването.

Съществуват различни видове замърсяване и те въздействат по различен начин върху цялостното здраве. Особено обезпокояващ е фактът, че преждевременната смърт в Европа все още е свързана със замърсяването. Най-сериозните директни рискове за здравето носят замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване. В бъдеще изменението на климата ще поражда още повече проблеми- внезапна загуба на човешки животи поради необичайни горещини, горски пожари и наводнения- вече все по-често ставаме свидетели на подобни бедствия. Промените в метеорологичните модели пък са ключови за производството на определени култури, с които се изхранва света. Да не забравяме и пестицидите, които се „трупат“ в храната, докато тя се отглежда. Много от химикалите, използвани в селското стопанство, доказано причиняват заболявания. Също така ставаме свидетели и на промени в разпространението на заразни болести, тъй като насекомите-преносители се придвижват на север със затоплянето на климата.

Ефекти от замърсяването на въздуха върху сърдечно-съдовата система

Замърсяването на въздуха е класифицирано от Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) и Световната здравна организация (СЗО), като основен рисков фактор за сърдечно-съдовото здраве. Според данни за 2018 г. експозицията на фини частици (замърсителят с най-сериозно въздействие върху човешкото здраве) е причина за над 400 000 предотвратими смъртни случая в Европа. Те се дължат най-вече на сърдечно-съдови, респираторни и ракови заболявания. Описван като един от най-належащите екологични проблеми на нашето време, замърсяването на въздуха има огромно въздействие върху цялостното здраве, особено върху сърдечно-съдовата система. Милиарди замърсяващи частици, състоящи се основно от азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, фини частици и летливи органични съединения, непрекъснато навлизат в тялото ни, когато дишаме. Следователно, нашите основни биологични системи са постоянно във взаимодействие с тези реактивни замърсители. Продължителното излагане на замърсители на въздуха може да предизвика няколко сърдечно-съдови заболявания, като високо кръвно налягане, атеросклероза и дори инфаркт. Епидемиологичните проучвания показват връзка между нарастващите нива на замърсяване на въздуха и повишените нива на смъртност от сърдечносъдови заболявания .

Как точно замърсяването на въздуха засяга сърдечно-съдовата система?

От една страна, фините частици могат да проникнат дълбоко в дихателните пътища и кръвоносната система, причинявайки възпаление и окисляване. Това може да стимулира освобождаването на възпалителни маркери в кръвта, което пък води до ускорено образуване на атеросклеротична плака по вътрешните стени на артериите.

От друга страна, вдишването на замърсители от въздуха може също да предизвика нервни рефлекси, които променят сърдечната честота, причинявайки аритмии т.е. нередовен сърдечен ритъм.

Намаляването на замърсяването на въздуха изисква широкомащабна намеса чрез прилагане на екологични политики, подобряване на качеството на въздуха на закрито и на открито, както и обучение на обществеността относно опасностите от замърсяването на въздуха за сърдечно-съдовото здраве. Освен това е от съществено значение да се насърчава здравословен начин на живот, включително балансирана диета и редовна физическа активност.

Ефекти от замърсяването на водата върху здравето ни

Замърсяването на водата е мащабен екологичен проблем, който засяга много аспекти на цялостното ни здраве. Проявява се чрез наличието на опасни вещества и микроорганизми, които замърсяват запасите от прясна вода. Едно от основните последствия от това замърсяване са значителните рискове за здравето на хората, тъй като те използват вода всеки ден, независимо дали за пиене, готвене, миене или напояване на полета. Редовният контакт със замърсена вода увеличава риска от инфекции и заболявания. Замърсяването на водата с токсични продукти и промишлени отпадъци може да доведе до директни ефекти какъвто е острото отравяне. Нефтени разливи в морета и океани, тежки метали като олово и живак, пестициди и индустриални химикали са вещества, които могат да причинят сериозни щети на човешкото тяло. В същото време, биологичното замърсяване на водата от микроорганизми, като бактерии, вируси и паразити, води до косвени ефекти като развитие на инфекциозни и паразитни заболявания. Тези заболявания, сред които дизентерия, холера, хепатит А и тиф, могат да бъдат фатални, особено в райони, където достъпът до медицински грижи е ограничен.

За да се борим със замърсяването на водата и последиците за здравето, от съществено значение е да намалим потреблението на вода, да използваме водата повторно, когато е възможно и да насърчаваме рециклирането на отпадъчните води. Тези индивидуални действия обаче ще бъдат ефективни само, ако са съчетани със силни публични политики, насочени към ограничаване на промишленото замърсяване на водите и насърчаване на устойчиви земеделски практики.

Рискове от шумовото замърсяване върху здравето

Шумът е една от често пренебрегваните форми на замърсяване, тъй като не е толкова видим, колкото замърсяването на въздуха или водата. Въпреки това, шумовото замърсяване може да има също толкова опустошителни ефекти върху цялостното здраве, вариращи от леки разстройства до тежки патологии. Счита се, че дългосрочното излагане на шум от околната среда причинява 12 000 преждевременни смъртни случая и допринася за 48 000 нови случая на исхемична болест на сърцето годишно в Европа. От гледна точка на цялостното здраве, шумовото замърсяване се проявява предимно чрез нарушения, често описвани като леки, но те не бива да се пренебрегват. Сред тях откриваме нарушения на съня, дължащи се на шум, водещи до умора и стрес. Освен това раздразнителността и намалената работоспособност, също са чести последици от шумовото замърсяване. Всички тези ефекти могат да допринесат за повишаване нивата на стрес и намаляване на качеството на живот. За съжаление, шумовото замърсяване има и по-сериозни последици за здравето. Всъщност то се свързва с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, като високо кръвно налягане и инфаркт. Освен това, продължителното излагане на силен шум, може да причини загуба на слуха. Като цяло, въпреки че шумовото замърсяване е по-малко видимо от другите форми на замърсяване, неговите ефекти върху здравето са много реални и могат сериозно да увредят физическото и психическото благосъстояние.

Има много ефективни начини за борба с шумовото замърсяване. Използването на звукоизолиращи материали в сградите, спазването на стандартите за шум на обществени места и регулирането на работното време за шумните индустрии, са мерки, които могат да помогнат за намаляване на въздействието на шума върху здравето. Носенето на защита за слуха при излагане на шумна среда също е от значение.

Човешкото здраве и здравето на екосистемите са неразривно свързани. За да функционираме правилно, нашите тела ежедневно се нуждаят от чист въздух, чиста вода и чиста храна. Ние се чувстваме най-добре като човешки същества, когато сме сред природата, движим се, общуваме и си почиваме. В същото време нашите тела и умове са подложени на непрекъснат стрес, когато живеем, работим, ходим на училище или играем в замърсена среда. Опазването на природата не означава само опазване на околната среда. То е свързано и със защита на нашето собствено здраве и благосъстояние. За да поне малко намалите вредното въздействие на околната среда върху здравето си, особено в големия град, старайте се максимално да „бягате“ от градската среда през уикендите и да си почивате на тихи, спокойни и чисти места, в пряк досег с природата. Защото грижата за здравето ни на първо време е наша собствена отговорност. За правилното хранене, приема на витамини и наличието на повече движение, сме ви разказвали достатъчно. И няма да спрем да го правим, разбира се, защото от здравето започва всичко, за да живееш пълноценно и щастливо.

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Мая Долапчиева

Казвам се Мая Петрова и съм копирайтър (завършила география и журналистика в СУ ‚,Св. Климент Охридски“).

В последните години се изявявам и като учител, макар и да нямам завършена педагогика.

Имам дългогодишен опит в копирайтинга и съставянето на текстове, които винаги се старая да бъдат интересни, представящи необходимата информация и лесно „смилаеми“. За мен е както работа, така и удоволствие да пиша. Поради тази причина се надявам, че някъде във времето ще мога да се похваля и със собствена книга.

Много обичам децата и съм посветила не малка част от живота си на тях. Имам опит с малчугани на възраст 4-10 години. Обичам да им помагам и да им показвам, че научаването на нови неща може да бъде много интересно и полезно. Покрай тях и дъщеря ми, започнах доста да се интересувам и от здравословно хранене, за което съм писала не веднъж.

Смятам, че тялото ни е храм, който, ако не пазим, бързо ще бъде ‚обсаден‘ от неразположения и болести, от които никой не се нуждае. Вкъщи винаги се старая да приготвям здравословна храна и много рядко прекалявам с вредната такава. З

ащото животът е прекрасен и можем да му се радваме на 100% само, когато сме здрави!

Затова и винаги преди всичко, си пожелавам здраве за мен и близките ми.

Продуктът беше успешно добавен в любими.

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.