×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.
diabetesНапоследък честотата на поява на диабет тип II рязко се увеличава в повечето страни по света. За разлика от тип I, тип II се приема предимно като хранителна разстройство. Хроничното преяждане и липсата на физическа активност водят до инсулинова резистентност и хипергликемия. Заболяването започва да се развива в ранните етапи на нарушена глюкозна толерантност (предиабет, метаболитен синдром) и обикновено съвпада с увеличаване на телесното тегло до затлъстяване.

 

Когато се установи хронично високо ниво на кръвната захар, е необходимо специално внимание – не само постоянно следене на нивата й, но и медикаментозно лечение и диета. Нелекуваната навреме хипергликемия се отразява неблагоприятно и върху функционирането на артериите и вените, които доставят кръв към органите, и върху малките капиляри, които подхранват тъканите. Увреждането на големите кръвоносни съдове увеличава до три пъти риска от остра сърдечна недостатъчност при диабетиците. Запушването на капилярите (микроангиопатия) нарушава микроциркулацията на кръвта и може да доведе до многобройни диабетни усложнения като увреждане на зрението (до загубата му), проблеми с бъбреците, язви по краката.

 

 

Pycnogenol® понижава кръвната захар


Pycnogenol® може да осигури подобряване на състоянието при хора с предиабет и диабет тип II, както личи от графиката, която демонстрира зависимостта между нивата на кръвната захар и прилаганата доза при 30 пациенти с диабет тип II, които не изискват медикаментозно лечение. По време на прилагането на Pycnogenol®, пациентите са спазвали диета и специално съобразена тренировъчна програма.

При тестване на Pycnogenol® той е приложен в дози от по 50 мг дневно през първите три седмици. През следващите 3 седмици дозата е увеличена на 100 мг, а за третия триседмичен период – на 200 мг. Установено е, че дневната доза Pycnogenol® от 50 мг понижава осезателно нивото на кръвната захар преди и след хранене. При по-високите дози от 100 и 200 мг ефектът е значителен.

HbA1c


Нивата на HbA1c  (гликиран хемоглобин) намаляват непрекъснато по време на изпитването на продукта – от първоначално ниво 8,02 до 7,37 в края на процеса. Това проучване, публикувано в Diabetes Care, установява, че Pycnogenol® не влияе на нивото на инсулина в кръвта. Неговото предимство е, че улеснява усвояването на кръвната захар от клетките, които не се повлияват от инсулина. Pycnogenol® повлиява благотворно на хранителния режим и може да предотврати развитието на диабет.

При пациенти с диабет тип II, Pycnogenol® е тестван и успоредно с антидиабетни лекарства с бигуанид (метформин) и/или сулфонилурея за контролиране на хипергликемия. При 77 пациенти са прилагани Pycnogenol® или плацебо препарати, добавяни към назначените вече медикаменти. През целия период от 12 седмици нивото на кръвната захар на гладно е измервано регулярно през две седмици.

При първоначалните условия, въпреки прилагането на антихипергликемични препарати, нивата на кръвната захар, измерени на гладно, са високи и при двете групи – 12,0 ммол/л (216,2 мг/дл) при плацебо групата и 12,14 ммол/л (218,7 мг/дл) при пациентите, които започват приемане на Pycnogenol®. При втората група постепенно намалява нивото на кръвната захар на гладно, като най-добри резултати са отчетени след 8 седмици приемане на хранителната добавка Pycnogenol®. Резултатите показват и нелош плацебо ефект, като това се дължи най-вече на по-стриктното приемане на назначените конвенционални медикаменти от пациентите от плацебо групата. В сравнение с плацебо ефекта, през цялото време на тестването прилагането на Pycnogenol® дава значително по-добри резултати.

Pycnogenol® потиска абсорбцията на въглехидрати


Pycnogenol® забавя усвояването на полизахариди – доказано е, че прилагането му води до значително потискане на храносмилателния ензим α-глюкозидаза в дванадесетопръстника. Този ензим разгражда полизахаридите до монозахариди. Дори захарозата (бялата захар), за да бъде усвоена, изисква разграждане на α-глюкозидазата до глюкоза и фруктоза.

За по-ясна представа за въздействието на Pycnogenol®, нека приемем, че то дава 100% резултатност. Сравнението с други инхибитори на α-глюкозидаза като екстракт от зелен чай, катехин и акарбоза показва, че при тях действието е значително по-слабо. Например действието на зеления чай като инхибитор на α-глюкозидаза е доказано, но Pycnogenol® е четири пъти по-мощен.

Потискането на действието на α-глюкозидаза е свързано с наличието на процианидин в Pycnogenol®. Според последни фармакокинетични проучвания процианидинът се задържа по-дълго в храносмилателния тракт, преди да се абсорбира от кръвта, което обикновено се случва само 4-6 часа след хранене. Молекулите процианидин от приетата сутрешна доза Pycnogenol® запазват силата на своето действие и успяват да забавят абсорбцията на захар и по време на следващото хранене.

Макроваскуларни усложнения и диабетен синдром


При диабет тип II има риск от сърдечносъдови проблеми, които се появяват вследствие на т. нар. метаболитен синдром, свързан с развитието на диабет. Затлъстяването, хипертонията, хиперхолестеролемията, тромбофилията и инсулиновата резистентност са отговорни за високата смъртност, причинена от сърдечносъдови заболявания при диабетно болни.

Освен за намаляването на кръвната захар, при клинични проучвания е установено, че Pycnogenol® понижава кръвното налягане, подобрява резултатите при изследване на липидния профил и нормализира функциите на тромбоцитите.

Кръвните тестове на участниците в изпитването на Pycnogenol®, получаван от тях като допълнение към традиционните антидиабетни медикаменти, показват подобряване на функциите на кръвообращението. Резултатът е намаляване на количеството на хормона ендотелин-1, който предизвиква свиване на кръвоносните съдове, а едновременно с това -  повишаване на наличното количество простациклин, който разширява кръвоносните съдове.

Микроваскуларни усложнения (микроангиопатия)


Чрез капилярите микроциркулацията на кръвта осигурява както доставянето на всички хранителни вещества и нужния кислород, така и отвеждането на отпадъчните продукти от организма. При диабетно състояние постоянните завишени нива на кръвната захар водят до набъбване на базалната мембрана на стените на капилярите, а това започва да пречи на  нормалния кръвоток. С времето стените на капилярите стават все по-крехки и може да се стигне до състояние, в което кръвта прониква в околната тъкан извън капилярните стени. Диабетната микроангиопатия се проявява при всички пациенти, които дълги години страдат от диабет, и може да причини много допълнителни усложнения. Понякога установяването на  микроваскуларни усложнения е симптом, който говори за възможно наличие на диабет.

При проведено двойно сляпо плацебо контролирано проучване с 60 пациенти (с диабет от средно 7,5 години на диета, приемащи антидиабетни медикаменти и на инсулиново лечение) е доказано, че Pycnogenol® е изключително ефикасен за подобряване на състоянието на засегнатите от  микроангиопатия.

*при което нито пациентите, нито лекарите знаят кой какъв продукт приема, за да може очакванията да не повлияят на резултатите

След четириседмично приемане на Pycnogenol® проникването на кръвта през капилярните стени намалява значително е подобрено капилярното оросяване. При плацебо групата подобен ефект не се наблюдава. Установено е, че подобрение в параметри като кръвна захар, общ холестерол, HDL и кръвното налягане е отчетено само в групата пациенти, които са приемали Pycnogenol®.

Диабетни язви


Нарушеният кръвоток вследствие на диабетна микроангиопатия може да доведе до исхемични и некротични изменения на тъканта. Първите симптоми са обезцветяване на кожата и отоци. Недостатъчното кръвоснабдяване постепенно води до развитие на язви. Това са труднолечими рани, защото тъканите са подложени на постоянен недостиг на кръв.

Установено е, че Pycnogenol® помага не само за възстановяване на капилярните функции при диабетна  микроангиопатия , но и за подобряване състоянието на диабетните язви (Belcaro et al., 2006). Наблюдавани са трийсет диабетно болни с язви, които са получавали обичайното обгрижване с всекидневно почистване на раните, дезинфекциране и превръзка. При шест от тях е добавено перорално приемане на Pycnogenol®, при други осем локално върху раните е приложен Pycnogenol® на прах. При третата група от осем човека Pycnogenol® е приложен и перорално, и локално. Останалите осем пациенти образуват контролната група, която получава само конвенционално антидиабетно лечение.

След проведеното 6-седмично лечение, само при 61% от пациентите от контролната група язвите са напълно излекувани. В групите, приемали Pycnogenol®, е постигнат доста по-висок резултат: 84% (при перорално прилагане), 85% (локално третиране) и 89% (при комплексно въздействие – перорално и локално). С Доплерово изследване на характеристиките на кръвотока е установено съществено подобрение на състоянието на кръвоносните съдове – отчетено е увеличено наличие на кислород и намалено присъствие на въглероден диоксид в кожата около язвите. Резултатите ясно показват, че Pycnogenol® подобрява работата на капилярите и успешно възстановява притока на кръв към засегнатите тъкани, което позволява на язвите да заздравеят.

Мускулни крампи и болки при диабетна микроангиопатия


При някои хора, страдащи от диабетна микроангиопатия, дори след изминаване на кратки разстояния, се получават болки и спазми на мускулите, причинени всъщност от влошеното кръвоснабдяване.

При пилотно проучване с 22 пациенти с диагностицирана диабетна микроангиопатия и изявени чести оплаквания от схващания и мускулни болки, прилагането на Pycnogenol® е довело до съществено облекчаване на симптомите в сравнение с резултатите при плацебо групата (Vinciguerra et al., 2006).

Средният брой на случаите на крампи на долните крайници е намалял от 8,9 до 3 като резултат от няколкоседмично въздействие на Pycnogenol®. При плацебо групата количеството е намаляло от 9 на 7,8. Оценката на болката в мускулите на краката чрез визуални наблюдения на пациентите показва само 15,4% намаляване на болката при плацебо групата и значително намаление при групата, приемала Pycnogenol® - 79,2%.

Диабетна ретинопатия


Микроангиопатията причинява свиване на капилярите на ретината, което води до недостатъчно захранване на конусите и пръчиците на ретината – това състояние се нарича диабетна ретинопатия. Когато стените на капилярите пропуснат кръвта, тя навлиза в ретината, нарушава нейната функция и постепенно води до загуба на зрението. Нелекуваната ретинопатия води до усложнена форма - пролиферативна ретинопатия, при която се появяват нови капиляри, чрез които се компенсира липсата на кислород.

Потвърден е положителният ефект (подобряване или предотвратяване на ретинопатията) при 1200 души, върху които е приложено действието на Pycnogenol®. А проведеното двойно сляпо плацебо контролирано проучване сред пациенти с ретинопатия доказва, че двумесечното приемане на Pycnogenol® намалява значително пропускливостта на капилярите в ретината и донякъде възстановява зрителната острота (Spadea et al., 2001). Резултатът от мултицентровото полево проучване сред 1169 пациенти с диабет показва, че 6-месечното прилагане на Pycnogenol® може да спре прогресирането на ретинопатията и да се съхрани остатъчното зрение.

 Pycnogenol® осигурява съществена защита при диабет. Резултатите от контролираните клинични изпитвания са:  •  намаляване на кръвната захар (и в случаите, в които е прилаган съвместно с антидиабетни продукти)

  •  намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания

  •  положително влияние върху микроваскуларните здравни проблеми: диабетна микроангиопатия, язви на долните крайници, мускулни крампи

  •  превенция и положително повлияване на състоянието на диабетна ретинопатия


Прочетете още:

Коментари (0)

Няма коментари към този момент

Нов коментар

Мишела Христова

Мишела Христова е копирайтър и автор на съдържание с дългогодишен опит в изготвянето, редактирането и оформянето на текстове за печатни и електронни медии. Проявява силен интерес към здравословния начин на живот и нутрициологията. Майка на едно прекрасно момче.

Продуктът беше успешно добавен в любими.

Този сайт използва бисквитки/cookies за да ви гарантира по-плавно и бързо сърфиране. С натискане на бутона "Съгласен съм" вие се съгласявате с използването на бисквитки.