Search
Филтрирай по...

Теракурмин – най-биодостъпният екстракт от куркума на пазара!

Куркумин

 

 

През последните няколко години се наблюдава забележителен прогрес в клиничното приложение на биологично активните вещества, извлечени от храните. В тази статия се фокусираме върху веществото куркумин – най-важната съставка на куркумата. То има множество доказани фармакологични ефекти – антиоксидантни, противовъзпалителни и антиракови. За съжаление обаче, биодостъпността на куркумина или с други думи – степента, в която се усвоява от тялото, в повечето хранителни добавки е относително ниска.

 

Може ли да се намери куркумин със 100% биодостъпност? Категорично да! Продуктът е на компания Theravalues Corporation и се нарича Теракурмин™!   Създаден е на основата на наночастици, които се усвояват перфектно. Последвалите изследвания върху хора показват, че Теракурмин има висока абсорбция. Теракурминът е потенциално лекарство при сърдечна недостатъчност, рак на панкреаса, чернодробни проблеми и др. Освен това комбинираният прием на Теракурмин с физически упражнения помага при скованост на артериите.

 

Куркумин

Все повече държави по света имат застаряващо население, което е и причината за бурното развитие на антиейдж медицината, която се опитва да намали патологичните промени, свързани с остаряването. Една важна част в тези изследвания включва проучването на различни суперхрани и билки с лечебно и подмладяващо действие, и забележителни фармакологични ефекти, сравними с тези на съществуващите фармакологични продукти.

 

Една от тези изследвани храни е куркумата, заради съдържащият се в нея полифенол, известен като куркумин. Освен вече доказаните защитни ефекти за клетката, куркуминът има антиоксидантно и противовъзпалително действие, премахва свободните радикали, и инхибира NF-kB активацията. Две клинични изследвания върху куркумина стигат до заключението, че той може да бъде полезен в случаите на сърдечна недостатъчност, рак и болест на Алцхаймер.

 

Куркуминът действа при различни болести, включително:

-инфекции – малария, ХИВ-вирус;

 

-възпаление – артрит, язви на стомаха, панкреатит, язвен колит, възпалени черва, алергия, ревматизъм;

 

-рак – на гърдата, шийката на матката, кожата, панкреаса, бъбреците, дебелото и правото черво, устата, подобрява качеството на живот при раково болни;

 

-болести свързани с начина на живот – инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност, хипертрофия на сърцето, артериосклероза, диабет, алкохолизъм, дисфункция на черния дроб,  заболяване на бъбреците, метаболитен синдром;

 

-неврологични болести – болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, епилепсия;

 

-други – депресия, мускулна умора, остеопороза, псориазис.

 

Създаване и клинично приложение на Теракурмин. Куркуминът е силно липофилен и слабата му биодостъпност след орален прием ограничава клиничното му приложение. За създаването на продукта Теракурмин са използвани наночастици и техника за повърхностно обработване. Това е високо абсорбируема формула, която лесно и стабилно се разтваря във вода.

 

Изследванията върху абсорбцията на Теракурмин при плъхове и хора показват, че концентрацията на куркумин в кръвта се е увеличила в зависимост от приетата доза и при двата вида, а пространството под кривата концентрация в кръвта-време се е увеличила повече от 30 пъти при плъховете и повече от 27 пъти при хората в сравнение с куркумина на прах. При такава висока абсорбция веднага започнали клинични изследвания върху неговите ползи.

 

Теракурмин намалява вредните ефекти от приема на алкохол. Резултати от кръстосано изследване, проследяващо ефектите на Теракурмин върху черния дроб след прием на алкохол показват, че Теракурмин наистина подобрява чернодробната функция.  Концентрацията на ацеталдехид, която се повишава при прием на алкохол, значително се понижила при приема на Теракурмин. При друго изследване Теракурмин бил приеман орално от здрави доброволци, включително и от хора с високи стойности на чернодробните маркери. Те приемали по 90 мг теракурмин два пъти дневно сутрин и вечер в продължение на 1 месец с малки промени в начина на живот. Наблюдавало се значително понижение на средните стойности на чернодробните маркери. Чернодробната функция се подобрила по-съществено при хората, които имали по-високи базови стойности отколкото при тези с относително нормални стойности.

 

Отдавна се знае, че куркуминът може да влияе положително върху черния дроб, но все още е слабо познат точният му механизъм на действие. Откритията, че Теракурмин намалява ацеталдехида и нормализира чернодробните маркери са много полезни за разгадаване точния механизъм на действието му.

 

Теракурмин защитава кожата от неблагоприятните външнии фактори, включително UV-лъчи. Излагането на кожата на ултравиолетови лъчи индуцира NF-kBактивацията и подпомага възпалението, което води до ненормална кератинизация, пигментация свързана с пролиферацията на меланоцити и деградация на колагена в кожата. Куркуминът има не само антиоксидантно, но и противовъзпалително действие, тъй като инхибира NF-kB активацията и спира действието на ензимите разграждащи колагена и по този начин възпрепятства разрушаването на кожата.

 

Изследване върху морски свинчета, подложени на ултравиолетово облъчване показва обещаващи резултатит. Те приемали дневна доза от 1 мг/кг теракурмин  в продължение на 4 седмици. Пигментацията им била инхибирана с 6% до 18%, в зависимост от яркостта на козината при облъчената група в сравнение с контролната.

 

При здрави жени, които приемали 30 мг теракурмин два пъти дневно сутрин и вечер в продължение на 4 седмици влажността на кожата значително се повишила (средно с 15%). Подобрение се наблюдавало и при петна, бръчки и пори на лицето.

Включването на Теракурмин в лечението на сърдечната недостатъчност може да даде много добри резултати!

 

Наскоро проведено изследване показва, че един от критично важните механизми на действие на Теракурмин е инхибирането на NF-kB активацията. Това означава, че той повлиява редица заболявания, свързани с хроничното възпаление включително рак, сърдечна недостатъчност, деменция, мускулна умора след физическо претоварване и артрит. Високата абсорбция на Теракурмин дава надежди, че той може да увеличи потенциалните биологични ефекти на куркумина.

 

През последните години броят на хората с високо кръвно налягане и артериосклероза, и последващи болести на сърцето стремително се увеличават. Поради застаряването на населението, в много държави по света се очаква тези болести да зачестят още повече. Затова всички методи, които може да предотвратят или излекуват сърдечната недостатъчност получават голямо внимание, а нашият герой – куркуминът е потенциален  агент в тази област!

 

Няколко изследвания потвърждават, че при развитието на сърдечна недостатъчност е засегната изявата на няколко гена. За да може да се излекува тази болест, трябва да се открият пътищата за терапевтични таргети в ядрото на кардиомиоцитите. Потенциален таргет в това отношение са специалните транскибиращи пътища GATA. Двете вещества – GATA и HAT (p300 – транскрибционен коактиватор) – играят важна роля в проявлението на гените регулатори, които водят до сърдечна недостатъчност. Прекомерната изява на p300 при кардиомиоцитите индуцира хипертрофия на кардиомиоцитите в зависимост от активността на HAT, докато мутантна форма на p300 без HAT активност не води до хипертрофия. За целта на изследване, проследяващо тези механизми, били използвани мишки с прекомерна изява на p300 в сърцето и в последствие развита сърдечна хипертрофия и сърдечна недостатъчност. Увеличило се не само ацетилирането на хистона, но и кардио-специфичният транскибиращ фактор GATA4, което означава, че хипетрофният ген е много по-вероятно да се свърже с промотъра. Значително се увеличило сърдечното премодулиране след настъпването на инфаркта на миокарда. При мишките, които имали прекалена изява на мутантния p300 без HAT, увеличаването на премодулирането било подобно на това при другите мишки. Това означава, че p300 HAT активността е потенциален таргет за терапията на сърдечната недостатъчност. Куркуминът е специфичен инхибитор на p300 HAT активността и поради тази причина може да бъде използван в лечението на сърдечната недостатъчност.

 

Преди да се проведат изследванията върху животни, ефектите на куркумина са проследявани основно върху култивирани миоцити от новородени плъхове. При лечение на тези клетки с фенилефрин, който е агонист на α1-адренорецептор, куркуминът инхибирал индуцираното от фенилефрина увеличение в транскибиращата активност на промотърите за хипертрофния отговор гени ANF и β-MHC, като по този начин инхибирал хипертрофията на кардиомиоцитите, както и индуцираното от фенилефрина увеличение на ацетилирането на кардио-специфичния транскибиращ фактор GATA4, свързването на GATA4 и p300 с ДНК, както и ядреното и хистоново ацетилиране. Освен това куркуминът инхибира индуцираното от p300 увеличение в транскибиращата активност на хипертрофните гени, както и кардиомиоцитната хипертрофия. Тези резултати показват, че куркуминът потиска кардиомиоцитната хипертрофия като инхибира p300 HAT активността.

 

В две ин витро изследвания върху плъхове бил проследен инхибиращият ефект на куркумина върху развитието на сърдечната недостатъчност. Плъхове със сърдечна недостатъчност в резултат от високо кръвно налягане приемали орално 50 мг/кг дневно куркумин в продължение на 7 седмици по време на прехода между компенсаторна хипертрофия към сърдечна недостатъчност. Ехокардиографията показала, че куркуминът значително подобрява съкращаването на лявата камера, което е индекс за контрактилност на сърдечния мускул. Освен това куркуминът инхибирал удебеляването на стената на лявата камера и хипертрофията на кардиомиоцитите, както и повишил протеиновите нива на p300, GATA4  ацетилирането и свързването на GATA4 и p300 в сърцето.

 

Подобно изследване било проведено и при плъхове с инфаркт на миокарда, за да се потвърдят ефектите от първото изследване. Животните приемали куркумин или плацебо ежедневно в продължение на 6 седмици, като началото на приема бил 1 седмица след настъпване на инфаркта на миокарда. Куркуминът намалил систолната дисфункция и инхибирал хипертрофията на кардиомиоцитите, предизвикана от инфаркта на миокарда.

Въпреки по-горе описаните обещаващи открития за инхибиращото действие на куркумина върху хипертрофията на кардиомиоцитите при култивирани кардиомиоцити и при плъхове със сърдечна болест, причинена от високо кръвно налягане и инфаркт на миокарда – двете основни причини за сърдечна недостатъчност, все още не е ясен механизмът, по който куркуминът може да инхибира развитието на сърдечната хипертрофия.

 

При последвало изследване върху плъхове, те били хранени с храна с високо съдържание на сол от 6-ата си седмица живот. В 11-та седмица плъховете вече били с високо кръвно налягане. Друга група плъхове, които също били на диета с високо съдържание на сол, приемали куркумин в продължение на 5 седмици, отново с начало 6-ата седмица живот на плъховете. Куркуминът значително инхибирал увеличеното удебеляването на стената на лявата камера, което е свързано с високото кръвно налягане, причинено от диетата с високо съдържание на сол. Инхибирането на хипертрофията на кардиомиоцитите било потвърдено хистологично. Тези открития показват, че куркуминът инхибира не само развитието и влошаването на сърдечната недостатъчност, причинена от високо кръвно налягане (систолна дисфункция), но и настъпването на сърдечна хипертрофия в резултат от високото кръвно налягане (диастолна дисфункция). При тези изследвания куркуминът повлиял директно кардиомиоцитите и инхибирал хипертрофията без да понижава кръвното налягане, което означава, че механизмите му да действие значително се различават от тези на агентите понижаващи кръвното налягане (бета-блокери,  ангиотензин-2 рецепторни блокери, АСЕ инхибитори). Тези данни дават надежда, че куркуминът може да се окаже полезен при лечение на сърдечна хипертрофия и сърдечна недостатъчност, когато е комбиниран със средства за понижаване на кръвното налягане.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top